Update 8 mei

Update 8 mei

Coronacentrum Roermond sluit haar deuren

Het aantal nieuwe Covid-19 patiënten in Noord- en Midden Limburg neemt af. Nu de druk op de IC’s en thuiszorginstellingen is afgenomen wordt het Coronacentrum Roermond – en de Huisartsenpost op die locatie – vanaf vrijdag 8 mei gesloten. Op dit moment verblijven er geen patiënten meer in het hotel. Eventuele nieuwe corona patiënten worden in hun eigen regio opgevangen waar voldoende capaciteit beschikbaar is gekomen bij de reguliere zorgaanbieders.

Het besluit om over te gaan tot sluiting volgt na zorgvuldige inschatting en afweging van de noodzaak op korte termijn plek te moeten bieden aan een piek aan corona patiënten. Die lijkt nu niet aanwezig. Hierdoor kunnen de zorgmedewerkers die in het Coronacentrum werkzaam waren weer worden ingezet bij hun eigen zorginstelling. De ziekenhuizen en thuiszorginstellingen hebben op dit moment voldoende ruimte om patiënten in Noord- en Midden Limburg te verzorgen.

Samenwerking zorgaanbieders
Het Coronacentrum Roermond opende op 27 maart de deuren. Het resultaat van een optimale samenwerking tussen Proteion, De Zorggroep, Land van Horne, Cohesie, Meditta, Ambulancezorg Limburg-Noord, GGD/GHOR en Veiligheidsregio Limburg-Noord. Deze samenwerking is bijzonder innovatief te noemen aangezien er procedures, protocollen, technieken en medewerkers in enkele weken tijd tot elkaar gekomen zijn om een Coronacentrum tot stand te brengen om het reguliere zorgsysteem te ontlasten.

Geen einde samenwerking
De sluiting van het centrum betekent geen einde voor deze samenwerking. Naast de tijdelijke extra capaciteit heeft deze samenwerking ook geresulteerd in blijvende innovaties, zoals een gezamenlijke zorgmeldcentrale, waarvan een structurele inzet op dit moment verder uitgewerkt wordt.